Ocenia się, że owady zapylają ponad 70% wszystkich roślin okrytozalążkowych. 30% stanowią rośliny uprawowe, będące podstawą diety człowieka. Jednak w środowisku miejskim owady zapylają głównie rośliny ozdobne.

Pokarmem owadów najczęściej jest pyłek lub nektar znajdujący się w kwiatach. Owady podczas poszukiwań pokarmu i odwiedzin w kwiatach na swoim ciele zbierają pyłek i przenoszą go podczas swoich wędrówek do innych kwiatów. Jeśli podczas kolejnych wizyt w kwiatach pyłek zostanie złożony na znamionach słupków, będą mogły zawiązać się nasiona i wytworzą się owoce. Właśnie dzięki takiej pracy owadów na działkach można zbierać jabłka, gruszki, śliwki, pomidory i inne owoce zaś w miastach można podziwiać piękną jarzębinę czy np. zbierać kasztany.