Największy hotel dla owadów, który powstał do tej pory został zbudowany na wystawę Chelsea Flower Show w Anglii w 2011 r. Składał się z 40 mniejszych domków, będących apartamentami wysokiego na 9 m hotelu! Konstrukcja została zbudowana przez dzieci w ramach programu ochrony różnorodności biologicznej. Do jej budowy wykorzystano m.in. stare książki, nieużywane zabawki, papier i siano.