Chrząszcze (Coleoptera) – występują w środowisku zarówno wodnym jak i lądowym oraz w wielu strefach klimatycznych. Na świecie szacuje się około 400 000 gatunków chrząszczy, z czego w Polsce występuje około 6 200 gatunków. Mają one gryzący aparat gębowy, są roślino-, mięso- lub nawet padlinożerne. Skrzydła pierwszej pary przekształcone są w grube, chitynowe pokrywy ochraniające błoniaste skrzydła drugiej pary, służące do lotu.