Motyle (Lepidoptera) – jedna z najliczniejszych grup owadów, około 150 000 gatunków, z czego w Polsce szacuje się około 3 000 gatunków. Są kosmopolityczne, zasiedlają wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy. Aparatem gębowym motyli jest długa ssawka, za pomocą której mogą wypijać nektar z kwiatów. Cechą charakterystyczną tych owadów są dwie pary dużych, różnobarwnych błoniastych skrzydeł, które pokryte są różnokształtnymi łuskami. Motyle przechodzą przeobrażenie zupełne, tzn. z jaja wykluwa się larwa (gąsienica), która przekształca się w poczwarkę. Po pewnym czasie z poczwarki wychodzi imago, czyli osobnik dojrzały. Niektóre gatunki motyli hibernują w szczelinach murów i kupkach liści, stąd ważne jest ustawianie dla nich specjalnych domków, w których będą mogły przetrwać okres snu.