Pszczoły miodne (Apis mellifera) – błonkoskrzydłe owady wytwarzające miód. Odżywiają się pyłkiem i nektarem, zaś podczas wizyt w kwiatach przyczyniają się do ich zapylenia. Jedna para odnóży pszczoły miodnej wyposażona jest w specjalne kieszenie, do których zagarniany jest pyłek podczas odwiedzin w kwiatach. Na końcu odwłoka owady te mają żądło, które wprowadzają do ciała innego zwierzęcia w sytuacji zaniepokojenia i zagrożenia. Użądlenie kręgowców zwykle kończy się śmiercią pszczoły. Pszczoły miodne są owadami społecznymi. Grupują się w roje i wykazują hierarchię w swojej strukturze, gdzie najważniejsza jest królowa-matka. Oprócz niej w roju występują także pszczoły robotnice oraz trutnie (samce wylęgające się z niezapłodnionych jaj).