Muchówki (Diptera) – grupa owadów z jedną parą cienkich, przezroczystych, błoniastych skrzydeł (druga para uległa redukcji). Wiele gatunków w części głowowej ma duże charakterystyczne oczy złożone. W zależności od sposobu odżywiania mają aparat gębowy liżący, gryzący, ssący lub kłujący. Odnóża tych owadów zakończone są stopą z pazurkami lub przylgami. Muchówki przechodzą przeobrażenie zupełne (z jaja rozwija się larwa, która przeobraża się w postać dojrzałą). Niektóre gatunki należące do tej grupy owadów są zapylaczami roślin, np. niektórych gatunków kokornaku czy obrazkowatych (Araceae). Rośliny zwabiają muchówki brzydkim zapachem (padliny) a niekiedy specyficznym kształtem i ubarwieniem, upodabniając się do rozkładającego się mięsa lub grzybów.